YWS

Op zoek naar een adres voor coaching, ergotherapie of intervisie? Welkom bij YWS!
YWS, dat is kort en krachtig voor Yvonne Wichers Schreur. Met een persoonlijke kleuring geef ik deze coaching, ergotherapie of intervisie graag.

Sinds 2022 is er een samenwerking met Prisma Psychologie te Zwolle.

Coaching

Met YWS op ontdekkingstocht naar jouw antwoorden op je coachvraag. De vragen kunnen in de privésfeer liggen of naar voren komen op je werk. In coachingstrajecten bij YWS gaat het steeds om het (her)vinden van de balans tussen denken, voelen en doen. YWS sluit aan bij jouw vraag.
Meer informatie op YWS coaching.

Ergotherapie

Ergotherapie wordt alleen gegeven binnen de samenwerking met Prisma Psychologie. Ergotherapie YWS bij Prisma Psychologie richt zich op het bieden van hulp bij cognitieve en/of psychische problemen.

Ergotherapie richt zich op het weer mogelijk maken van betekenisvol handelen, zodat iemand kan deelnemen aan het dagelijks en maatschappelijk leven. Het handelen betreft zorgen/wonen, werken/leren en ook vrije tijd/spel. Onderliggend is er een gezondheidsprobleem. De insteek van ergotherapie is voor iedereen anders. Het gaat om jouw leven, wat jij belangrijk vindt, hoe jij in jouw omgeving functioneert en wat jouw vraag is.
Lees meer op YWS ergotherapie.

Intervisie

Intervisie is bewust veranderen. Het is een middel om te komen tot professionele ontwikkeling. YWS begeleidt intervisiegroepen met passende werkvormen.
Aanvullende toelichting op YWS intervisie.