Intervisie

Intervisie is een middel om te komen tot professionele ontwikkeling van medewerkers.

Het doel van intervisie is stappen te zetten in professionaliseren door zicht te krijgen op de eigen rol, het eigen gedrag en de eigen stijl van werken. Het geeft inzicht in de opvattingen en overtuigingen die, vaak onbewust, een rol spelen.

Intervisie is bewust veranderen. Een vorm van leren, waarbij de teamleden een beroep doen op elkaar om inzicht te krijgen in werkgerelateerde vraagstukken. De deelnemers geven elkaar tips of adviezen. Het leerproces is onderzoekend en effectief van aard.

YWS heeft een faciliterende rol met als doel het proces te bewaken, kwaliteit te stimuleren en te waarborgen.

Ben je benieuwd naar begeleiding van intervisie door YWS? Neem dan gerust contact op!

YWS helpt u tot de kern te komen