Ergotherapie

Ergotherapie wordt alleen gegeven binnen de samenwerking met Prisma Psychologie. Ergotherapie YWS bij Prisma Psychologie richt zich op het bieden van hulp bij cognitieve en/of psychische problemen.

Ergotherapie richt zich op het weer mogelijk maken van betekenisvol handelen, zodat iemand kan deelnemen aan het dagelijks en maatschappelijk leven. Het handelen betreft zorgen/wonen, werken/leren en ook vrije tijd/spel. Onderliggend is er een gezondheidsprobleem. De insteek van ergotherapie is voor iedereen anders. Het gaat om uw leven, wat u belangrijk vindt, hoe u in uw omgeving functioneert en wat uw vraag is.

Wat kan de Ergotherapeut voor jou betekenen?

Wat kan de Ergotherapeut voor jou betekenen?

Ergotherapie bij YWS en Prisma Psychologie richt zich op het bieden van hulp bij cognitieve en/of psychische problemen. Het kan zijn dat er hierdoor problemen zijn in de belasting/belastbaarheid in het handelen, bij het houden of vinden van structuur, energieproblemen of een vastlopen in activiteiten.

De ergotherapie kan dan bestaan uit bijvoorbeeld

  • Dag, week structuur aanbrengen. Hoe doet u dit nu? Het oefenen in het anders inrichten van uw dag/week. Het balans aanbrengen in dag en nacht.
  • Belasting belastbaarheid. Hoe verdeelt u de energie die u heeft? Hoe komt u in actie of wanneer moet u juist stoppen, kiest u voor de activiteiten die van waarde zijn? Allemaal vragen waarop de antwoorden richting geven voor de behandeling.
  • Het opnieuw leren of het anders leren van activiteiten die niet meer lukken, praktische tips over deze activiteiten.
  • Voorlichting/uitleg over hoe ons lijf en hersenen werken, hoe lichaam en geest elkaar beïnvloeden.

We kijken dus naar het totale functioneren, wat goed gaat, hoe u met uw klachten omgaat, waar u tegen aanloopt en luisteren naar uw hele verhaal. Meestal speelt een veelvoud van factoren een rol. De behandeling is gericht op u als mens in uw omgeving en niet alleen op de klachten. Tijdens de ergotherapeutische behandeling werken we samen, waarbij uw zelfstandigheid en eigen regie centraal staan. We bekijken welke factoren te beïnvloeden zijn, wat helpend is en wat belemmerend werkt. Zo werken we toe naar een manier van handelen die maakt dat u geen of minder problemen ervaart.

Werkwijze in het kort

  • Kennismaking en de vraagstelling/klachten helder krijgen, doelen bepalen.
  • Onderzoeken sterke kanten, onderliggende redenen middels vragenlijsten, testen, observatie.
  • Educatie en behandeling.
  • Afronding.
  • De afspraken zijn op de praktijk of waar nodig bij u thuis.

Het kan zijn dat u hulp nodig heeft, maar niet zeker weet of ergotherapie iets voor u is. In dat geval kunt u uiteraard contact opnemen om dit vrijblijvend te bespreken. Voor vragen over hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen kunt u niet bij Prisma Psychologie, ergotherapie terecht.

Vergoeding

Ergotherapie zit in het basispakket van de zorgverzekering en wordt voor 10 uur per jaar vergoed, (eigen risico wordt wel meegenomen). Er zijn geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. U heeft een verwijzing nodig van huisarts of specialist. U krijgt een factuur die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

AGB code

AGB code persoonlijk: 88102276
AGB code praktijk: 88051969

Heb je problemen in je betekenisvol handelen door cognitieve of psychische klachten?
YWS ergotherapie kan hulp bieden. Neem dan gerust contact op!