Werkwijze

Coaching Individueel

Hoe verloopt een individueel coachingstraject?

In een eerste gesprek maken we kennis en verkennen we jouw vraag. We stellen samen vast of we verder willen en maken afspraken over het traject. De mogelijkheden van de vorm van coaching zijn divers. Coaching kan naast persoonlijk contact, ook via bellen, videobegeleiding en/of mail. Het mooie is dat we ook mengvormen kunnen afspreken. De doelstelling en de afspraken over een vervolg worden op schrift bevestigd.

In de contacten is ruimte voor gesprek, voor het ervaren en het doen. Rust en aandacht zijn belangrijk. Ik maak gebruik van verschillende werkvormen. Je kan hierbij denken aan gesprekken, het lichamelijk ervaren, creatieve werkvormen, praktisch oefenen. We kiezen die vorm die past bij jou en jouw vraag.

Als je een coachingstraject bij YWS overweegt kun je vrijblijvend een oriënterend gesprek aanvragen.

Coaching Organisatie

Hoe verloopt een traject vanuit een organisatievraag? Het uitgangspunt bij deze werkwijze is dat de werkgever betaalt.
Coaching kan naast persoonlijk contact, ook via bellen, videobegeleiding en/of mail. Het mooie is dat we ook mengvormen kunnen afspreken.

In het eerste vrijblijvende contact voer ik een kennismakingsgesprek met medewerker en werkgever. Het doel van dit gesprek is de vraag van medewerker en organisatie helder te krijgen. Tevens vind ik het belangrijk dat we samen bekijken of we op pad willen gaan. Als dat zo is maak ik vervolgens een offerte met daarbij de doelstelling en de afspraken. Als het zakelijke deel is afgerond, gaan we van start. Een traject voor een organisatie kent altijd een eindevaluatie met werkgever en werknemer samen. Indien gewenst of noodzakelijk is er een tussenevaluatie.

In de contacten is er ruimte voor gesprek, voor het ervaren en het doen. Rust en aandacht zijn belangrijk. Ik maak gebruik van verschillende werkvormen. Je kan hierbij denken aan gesprekken, het lichamelijk ervaren, creatieve werkvormen, praktisch oefenen. We kiezen die vorm die past bij jou als medewerker en jouw vraag.

Ergotherapie

Ergotherapie wordt alleen gegeven binnen de samenwerking met Prisma Psychologie.
Ergotherapie YWS bij Prisma Psychologie richt zich op het bieden van hulp bij cognitieve en/of psychische problemen.

Werkwijze in het kort

  • Kennismaking en de vraagstelling/klachten helder krijgen, doelen bepalen.
  • Onderzoeken sterke kanten, onderliggende redenen middels vragenlijsten, testen, observatie.
  • Educatie en behandeling.
  • Afronding.
  • De afspraken zijn bij Prisma Psychologie op de praktijk of waar nodig bij u thuis.

Het kan zijn dat je hulp nodig hebt, maar niet zeker weet of ergotherapie iets voor je is. In dat geval kunt je uiteraard contact opnemen om dit vrijblijvend te bespreken. Voor vragen over hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen kun je niet bij Prisma Psychologie, YWS ergotherapie terecht.

Intervisie

Hoe verloopt de afhandeling van een vraag om intervisie? Een eerste vrijblijvend gesprek is een kennismaking en een verkenning van de vraag. Met behulp van dit gesprek maak ik een voorstel voor een intervisietraject. Dit traject kan in één geheel of in afgebakende onderdelen afgesproken worden. De offerte sluit hierbij aan.

YWS is een ITIP gecertificeerde coach en aangesloten bij: